การ login เพื่อเข้าไปเช็คเมล์ผ่านเว็บ

 

 

เข้าสู่หน้าเช็คเมล์โดยเข้าที่ https://ไอพีที่เราให้ไป หรือ https://mail.ชื่อเว็บคุณ

 

เข้ามาได้จะแสดงหน้าแบบนี้