วิธีการทำ name Server ใน Onlinenic Plesk v12

เลือก DNS Power toos เพื่อเข้าไปสร้าง name server ก่อน

 

Register DNS ให้เลือกหัวข้อนี้

 

 

กำหนดค่า Name serve และไอพี server ที่ต้องการ

เมื่อเรียบร้อยแล้วจะโชว์ลักษณะนี้

 

กำหนดค่า Name serve 2 และไอพี server ที่ต้องการ ทำวิธีเดียวกับ name server 1

 

 

เข้าไปแก้ไข ค่าที่ domain ทุกครั้งด้วย

 

สังเกตุว่า ค่าเดินของ name server ยังอยู่ ต้องทำการเปลี่ยนก่อน โดยคลิ๊กไปที่ name server เก่า

 

และทำการป้อนค่าใหม่ไป โดยคราวนี้ ไม่ต้องป้อนไอพี เพราะเรา รีจีสเตอร์ ไอพีไปในขั้นตอนแรกแล้ว

 

หลังจากเรียบร้อยจะขึ้นว่า สำเร็จ