วิธีการใช้งาน Sub Domain Plesk v12

 

 

เลือก add new Subdomain เพิ่มเข้าไปเพิ่ม Subdomain

 

กำหนดชื่อที่ต้องการ

 

เมื่อเพิ่มเสร็จแล้วจะแสดงผลดังภาพที่หน้าหลังของ Plesk