วิธีการติดตั้ง WordPress Plesk v12

 

เลือก WordPree เพื่อติดตั้งโปรแกรม Cms

 

เลือก install เพื่อทำการติดตั้ง

 

เลือก install เพื่อติดตั้งทันที

 

เลือกเว็บที่จะติดต้้งและ ชื่อเฟอเด้อ ที่จะเก็บไฟล์

 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจัดการตามนี้

 

มีเมนูเพิ่มในหน้าแรกเพื่อให้คุณไปจัดการ wordPress แบบง่าย ๆ