วิธีการ Add DB Mysql Plesk v12

 

เลือกเมนู Databases เพื่อเข้าไปจัดการ

 

เลือก Add new Database เพื่อเพิ่ม DB ใหม่

 

 

การกำหนดชื่อ และ user password ของ DB

 

 

วิธ๊การเข้า Mysql

 

 

ใช้งาน Mysql ได้แล้ว