วิธีกาแก้ไข php.ini ด้วยตัวเอง Plesk v12

 

เลือกเมนู pho setiing เพื่อเข้าไปตั้งค่าตามความต้องการ

 

 

สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่ท่านผู้ใช้บริการต้องการได้เลย

 

 

หากต้องการเพิ่มอะไรที่พิเศษ สามารถ เพิ่มได้เช่นกัน