วิธี การใช้งาน การเพิ่ม user เมล์ Plesk v12

 

เลือกหัวข้อด้านบนเพื่อเข้าสู่เมนูหลังของระบบ เมล์

 

เลือก Create Email Address เพื่อสร้าง User

 

กำหนดค่าต่าง ๆ ของ User รวมไปถึงพื้นที่

 

เมื่อสร้างเสร็จจะโชว์ดังนี้

 

วิธีการเข้าระบบเพื่อเช็คเมล์ http://webmail.ชื่อเว็บคุณ

 

หน้าตาของเว็บเมล์ที่คุณสามารถใช้งานได้ทันท