วิธี ใช้งาน FTP Plesk v12

 

เปิดโปรแกรม FTP ที่มีอยู่เพื่อใช้งาน

 

การกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อ FTP