วิธี เปลี่ยนรหัส FTP Plesk v12

 

 

เลือกWeb Hosting Access เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัส

 

เปลี่ยนรหัสตามที่ท่านต้องการได้ที่น