การใช้งานเมนูต่าง ๆ เบื้องต้น Plesk v12

 

เลือก Show More เพื่อดูไอคอนเมนูทั้งหมด

 

เมนูจะโชว์แบบนี้ หลังจากกด Show More