การ login เข้าสู่ระบบ Plesk v.12

ขั้นตอนการเข้าหน้าระบบของ plesk V12 (อย่าลืมใส่ https:// ทุกครั้งนะครับ)

 

กรณีที่ใช้ IE เพื่อเข้าระบบให้กด Continue to this website (not recommended).

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วย เวลาเกิดปัญหาทางผู้บริการได้ติดต่อท่านง่าย ๆ