คำสั่งการ restart service ต่าง ๆ ใน centos Plesk 12

 

 

#service ตามด้วนชื่อserviceที่ต้องการ restart

ตัวอย่าง # service httpd restart