วิธี ลง php หลาย ๆเวอร์ชั่น ให้ user ใช้งาน Plesk 12

 

Installation:

1) Set up the atomic yum repository

wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic |sh

2) Install the Panda

yum install plesk-php-panda

3) (Nucleus subscribers)
yum install plesk-php53-panda plesk-php52-panda