วิธี FTP แบคอัพ ไปเครื่องอื่น Plesk 12

 

 

เลือก Personal FTP

 

กำหนดชื่อ โฮศ ไอพีและรหัสผ่าน

 

 

ตั้งเวลาเพื่อให้ สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ

 

กำหนดรายละเอียดวันเวลาชื่อไฟล์และอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อเสร็จ