วิธีตั้งเวลา Backup Plesk 12

 

เลือก Backup Manager

 

เลือก more Actions แล้วเลือก Schduled Backup Setting

 

กำหนดวันเวลาที่ทำการสำรองข้อมูล ชื่อไฟล์ และอีเมล์ ที่ให้ส่งแจ้งเมื่อ การสำรองข้อมูลเสร็จ