วิธีเปลี่ยน default Plesk Backup Folder Plesk 12

เพื่อความปลอดภัยเป็นการแบคอัพลง HDD อีกลูกหนึ่งไม่รวมกับลูกที่ใช้งาน

 

พิมพ์คำสั่ง fdisk -l เพื่อดู จำนวน HDD ของเรา

 

สังเกตุ ถ้ามี SDA SDB จะเท่ากับมี HDD สองลูก โดยอันดับ HDD จะไล่ไปเรื่อย ๆ SDC SDD SDE SDE ...SDZ

 

กด M เพื่อเข้า menu

 

กด n เพื่อแอด พาติชั่นใหม่

 

กด p

 

กด 1

 

กด W แล้ว enter เป็นอันแบ่งพาติชั่น HDD ลูกใหม่เสร็จ

 

พอเสร็จจะกลับมาหน้า Root

 

พิมพ์ คำสั่ง #mkfs -t ext4 /dev/sdb

 

ตอบ Y

 

รอการ format

 

กด enter เพื่อเสร็จสิ้่น

 

สร้าง / DATA ด้วยคำสั่ง #mkdir /DATA

 

เพิ่ม HDD เข้าระบบ #mount -t ext4 /dev/sdb /DATA

 

df -h ดูว่า sdb มารึยัง

 

เข้าไปแก้ พาธในเครื่อง เพื่อให้จำ hdd ลูกที่เรา เพิ่มไป

 

พิมพ์ ตามรูปเพิ่มเข้าไป

 

#wq! เพื่อ save ค่า

 

#mount -a

 

df -h ดูอีกครั้ง

 

แก้ค่า config ใน plesk เพื่อย้าย พาธ ในการเก็บ backup

 

เปลี่ยนค่า ตรง DUMF_D /xx/xxx เป็น DUMF_D /DATA

 

 

เข้าไปลองทำ bacup ผ่าน plesk ดู มันจะไปอยู่ hdd อีกลูกแล้ว