การติดตั้ง Plesk ใน Centos

 

สร้าง /plesk เพื่อไว้เก้บไฟล์ instastall #mkdir plesk

 

เข้าไปใน /plesk เพื่อไป download ไฟล์ #cd plesk

 

ดาวโหลด โปรแกรม plesk #wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer

 

เปลี่ยนโหมดเพื่อ เตรียมติดตั้ง #chmod +x plesk-installer

 

ls เข้าไปดูไฟล์ ถ้าไฟล์พร้อมที่จะ install แล้วจะเป็นสีเขียวใช้คำสั่ง # ls

 

install กันเลยใช้คำสั่ง # ./plesk-installer

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด Yes เพื่อยอมรับ

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด 1 เพื่อเลือกลงโปรแกรม Plesk

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด Yes เพื่อยอมรับ

 

กด 3 เพื่อเลือกการ install แบบ Full

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด n แล้ว Enter เพื่อดำเนินการต่อ

 

เมื่อลงเสร็จแล้วจะเด้งกลับมาที่หน้านี้

 

ระบบจะ Gen รหัสอัตโนมัติ ซึ่งเราจะไม่ทราบได้ ใช้คำสั่ง เพื่อเข้าไปดู # /usr/local/psa/bin/admin --show-password

 

เข้าสู่หน้า login https://ip:8443

 

ยอมรับข้อตกลงแล้วกด Accept

 

ใส่รายละเอียดชื่อ host และรหัสผ่านใหม่ให้เรียบร้อย

 

เลือกตามความชอบ

 

กรอกประวัติ

 

เป็นอันเสร็จแล้วครับ