การติดตั้ง Plesk ใน Windows 2008r2

 

Download โปรแกรมมาลงเครือง http://autoinstall-win.pp.parallels.com/plesk-installer.exe

 

เลือก run เพื่อลงโปรแกรม

 

ใส่รหัสผ่านของเครือง windows server

 

เลือก install or Upgrade Product

 

เลือกการคติดตั้งตามรูปแล้ว Continue

 

เลือก service ที่ต้องการ

 

เลือกที่เก็บไฟล์ สามารถ เลือกเก็บทีไดร์ D ได้

 

รอการ install ประมาณ 60 นาที

 

เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าตานี้