การรีโมทเข้า Centos

 

 

เปิดโปรแกรม ssh หรือ putty

 

เลือก quick Connect แล้วก็ ระบุ ip และ user

 

ใส่รหัสผ่านที่กำหนดมา

 

รีโมทเข้ามาที่ server ได้แล้ว