การรีโมทเข้า Windows Server

 

 

เปิดโปรแกรม Remote Desktop

 

ใส่รหัสผ่านที่ทางผู้ให้บริการให้ ลงไป

 

กด yes เพื่อยอมรับ

 

การรีโมทเข้าใช้งานได้แล้วครับ