การเปลี่ยนรหัสให้ windows server 2008

 

คลิ๊กขวาที่ Computer แล้วเลือก Manage

 

 

เลือก Configuration แล้วเลือก local users and groups

 

เลือก Users

 

เลือก Set Password

 

เลือก proceed

 

เลือกใส่รหัสใหม่ที่เราต้องการ (ห้ามลืมนะครับ)