การติดตั้ง Windows 2008 เพื่อเตรียมติดตั้ง plesk

 

boot จากแผ่น Windows server 2008 r2 แนะนำให้ใช้แผ่นลิขสิทธิ์

 

เลือกเวลาเป็น ประเทศไทย

 

เลือก install now

 

เลือกประเภทลิขสิทธิ์ ที่เรามีอยู่

 

ติ๊กถูกเพื่อยอมรับ แล้วกด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

 

เลือก Custom

 

กำหนดพาทติชั่นตามที่ต้องการ

 

รอการ install โปรแกรม

 

กด ok เพื่อเข้าไปตั้งรหัสผ่าน

 

ตั้งรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน

 

ok เพื่อยอมรับรหัสที่เราตั้ง

 

copy Sources จาก CD เอามาไว้ที่เครื่องทุกครั้ง

 

คลิ๊กชวาที่ Computer แล้วเลือก manage

 

เลือก add roles

 

ติ๊กถูกเพื่อข้ามขั้นตอน แล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

เลือก รายการตามรูปแล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

เลือกตามรายการแล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

เลือกตามลูกศร แล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

 

กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

ติ๊กถูกตาม service ที่เราต้องการแล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

เลือกตามที่ต้องการ แล้ว กด next เพื่อดำเนินการต่อ

 

กด install เพื่อดำเนินการต่อ เป็นอันเสร็จสิ้นครับ สำหรับการเตรียม windows สำหรับลง plesk