การติดตั้ง Centos 6.5 เพื่อใช้ในการลง Plesk

 

เลือก install or upgrade an existing system

 

เลือก skip ได้ไม่ต้องเสียเวลาทดสอบ

 

กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือกภาษาแล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือกภาษาให้ keyboard แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

 

เลือก basic แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

ตอบ Yes เพื่อยืนยัน

 

ใส่ชื่อ hostname (name server ของเว็บหลักคุณ) แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือก กรุงเทพ แล้วกด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

ใส่รหัส root ที่ต้องการแล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือก Create Custom Layout แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือก Create เพื่อเข้าไปสร้าง HDD ที่ lnux ต้องการ จะมีสามส่วนที่ linux ต้องการ คือ 1. /boot 2.SWAP 3./

 

แลือก Create เพื่อเริ่มสร้าง /boot

 

 

/boot กำหนด พื้นที่ 200 MB ก็เพียงพอแล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

 

เมื่อสร้างเสร็จจะ โชว์ / boot ที่หน้าเมน แล้วกด Create เพื่อสร้าง Swap ต่อเลย

 

การกำหนด SWAP คำนวนจาก แรมที่ใช้ในเครื่องเช่นแรมในเครื่อง 4 GB SWAP ก็ต้องกำหนดเป็น 8 GB

 

เมื่อสร้างเสร็จก็จะโชว์ดังภาพ เหลือ / ที่เราต้องสร้างต่อ

 

/ เป็นพื้นที่ทั้งหมดของ linux เราเลือกพื้นที่ทั้งหมดที่เหลืออยู่ได้เลยครับ แล้วกด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

ยืนยันการ Format แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือก Write changes to disk แล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

เลือก basic servercแล้ว กด Next เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไป

 

รอการ install

 

เมื่อเสร็จแล้วให้กด Reboot

 

เมื่อระบบ up ให้ login แล้ว พิมพ์ Setup

 

 

เลือก Firewall configuration เพื่อเข้าไปปิด firewall

 

เอาติ๊กท่ี่ Enabled ออก แล้ว เลือก ok

 

ตอบ Yes เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 

เลือก Network Configuration เพื่อเข้าไปตั้งค่า ไอพี

 

เลือก Device configuration เพื่อเข้าไปแก้ไขไอพี

 

เลือกการ์ด network ในกรณีที่เครื่องมีหลาย การ์ด

 

กำหนดไอพี ตามที่ผู้ให้บริการให้มา

 

กด save เพื่อ save ค่า config

 

กด save และออกจากระบบ

 

กด ออกจากระบบ

 

เข้าไปแก้ไขค่า onboot คำสั่งตามรูป

 

แก้ onboot=no เป็น Yes

 

แก้เสร็จให้กด ESC เพื่อออกจากโหมดการแก้ไข

 

พิมพ์ WQ! เพื่อ save และออก

 

เสร็จแล้ว reboot อีกรอบ เป็นอันใช้งานได้