ลืมรหัสผ่าน Admin ใน plesk Windows ทำอย่างไร

ไปที่ CMD ของวินโด้และพิมพ์คำสั่ง cd %plesk_dir%\admin\bin\

 

หลังจากที่เข้ามาที่เฟอเด้อที่ต้องการแล้ว พิมพ์คำสั่ง plesksrvclient -get

 

จะโชว์ password เป็นหน้าต่างขึ้นมาครับ