ลืมรหัสผ่าน Admin ใน plesk linux ทำอย่างไร

Linux ssh : # /usr/local/psa/bin/admin --show-password