วิธีการตั้งเวลา ปรับเวลาให้ตรง Plesk 12

 

 

เลือก tools and Settings แล้วเลือก system Time

 

ใส่ค่า time1.nimt.or.th เพื่อให้ระบบเชื่อเวลาอัตโนมัติ