วิธีการ เปลี่ยน Password Admin Plesk v12

 

เลือก change password

 

ใส่รหัสเดิม และใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ