การใช้ App มือถือ Plesk Monitor Plesk v12

 

เข้าไปโหลดโปรแกรม โดยค้นหาคำว่า Plesk

 

เพิ่มเครื่อง server ที่ต้องการ monitor เข้าไป

 

ใส่รหัสผ่าน และไอพีของเครื่อง server

 

เสร็จแล้วจะโชว์ดังภาพ