การใช้ App มือถือ Plesk Manager Plesk v12

 

โหลด APP โดยค้นหาคำว่า plesk manager

 

 

กำหนดค่าไอพี และ user รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

 

เมื่อเช้าระบบแล้วจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ

 

แจ้งการทำงานของเครื่องได้อย่างชัดเจน คุณไปไหนมาไหนก็ดูผ่านมือถือได้

 

ดูปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็ทำได้

 

แจ้ง Events ต่าง ๆ ของเครื่อง

 

ดู service ต่าง ๆ ของเครื่อง

 

ดู log หรือสามารถ สั่ง reset เครื่องได้ จากมือถือคุณ