การ ADD HOST หรือลูกค้าเข้าระบบ เพื่อให้ลูกค้าใช้งาน Plesk v12

 

เลือก Customer เพื่อเพิ่ม host และลูกค้าเข้าไปในระบบ

 

เลือก add new customer เพื่อเพิ่มชื่อลูกค้าเข้าระบบ

 

กำหนดรายละเอียดของลูกค้าให้ครบถ้วน

 

กรอกรหัสผ่านและ user ต่าง ๆ ให้ครบและสร้าง plan ให้ลูกค้า โดยปกติรหัสตรงนี้เราจะส่งให้ลูกค้าเข้าระบบ

 

ดูรายละเอียดพื้นที่ และวันหมดอายุ อีกรอบ ถ้าถูกต้องกด update ได้เลย

 

ตัวอย่างการแจ้งรหัสผ่านให้ลูกค้า