การ Add Plan Hosting Plesk v.12

 

เลือก Service Plans เพื่อกำหนด Plan

 

เลือก Add New Plan เพื่อเข้าไปจัดการ Plan

 

กำหนดชื่อ Plan ตามโปรโมชั่นของหน้าเว็บเรา

 

กำหนดพื้นที่ต่าง ๆ ตามโปรโมชั่นที่เราตั้งที่หน้าเว็บ

 

สร้างเสร็จแล้วเราจะเห็น Plan ที่เราสร้างขึ้น