หน้าตาต่าง ๆของระบบ Admin Plesk v.12

 

แสดงการใช้งานในส่วนต่าง ๆว่าระบบ admin ทำอะไรได้บ้าง