การ login เข้าสู่ระบบ Admin Plesk v.12

 

ขั้นตอนการเข้าหน้าระบบของ plesk V12 (อย่าลืมใส่ https:// ทุกครั้งนะครับ)

 

กรณีที่ใช้ IE เพื่อเข้าระบบให้กด Continue to this website (not recommended).